Lilypie Maternity tickers ضربان قلب جنین - حبّه

حبّه

حبه و نخودی/خاطرات بچه دوم

ضربان قلب جنین

طاقت نیاوردم. دیروز وقت گرفتم و رفتم سونوگرافی. آزاد رفتم چون دکتر تازه برای 12 شهریور برام نوشته بود. اگر با دفترچه میرفتم 16 تومن میشد اما آزاد شد 34 تومن. برای این می نویسم قیمت ها رو که 10 سال دیگه وقتی واسه یک سونوگرافی ساده مجبور بودیم 400 هزار تومن بدیم، حسرت این روزا رو بخوریم.

با حسین رفتیم مطب. خیلی طول کشید و معطل شدیم چون از قبل وقت نداشتیم و همون روز صبح وقت گرفته بودیم. 6 - 7 نفری جلومون بودن. منم کلی آب خورده بودم و آخراش دیگه داشتم طاقتم رو از دست میدادم. حسین هم یا دست میزد یه ته کفشاش یا دست کثیفش رو میکرد توی دهنش یا توی چشمش. کف کردم بس بهش گفتم نکن چشمت مریض میشه. میکروب ها میرن توی دلت. به ته کفشات دست نزن. ببین هیچکس به کفشاش دست نمیزنه!!

در مورد همه چیز و همه کس هم مدام سؤال میکرد. یه هیچی هم رحم نمی کرد. موبایل یکی زنگ میزد... این چی بود؟ صدای چی بود؟

یکی از در میرفت تو... یکی از در میامد بیرون... کوچکترین صدایی میامد... یه خانومه بنده خدا از لیوانی که دستش بود چند قطره آب ریخته بود زمین رسواش کرد. بعد بلند بلند واسه خودش صلوات می فرستاد. همه هم ساکت.... دیگه آخراش من که حالم بد شده بود از بس آب خورده بودم حسین هم واسه خودش رفته بود روی میز شیشه ای وسط سالن انتظار دراز کشیده بود. دو تا گورخر هم از حیووناش با خودش آورده بود؛ بعد سعی می کرد اونا را بچپونه توی لیوان های یک بار مصرف. طبیعتا ممکن نبود و گور خرا میوفتادن روی میز و صداهای ناجور میدادن و منشی ه چپ چپ به حسین نگاه می کرد.

بالاخره نوبت مون شد و رفتیم داخل. خوابیدم روی تخت و بچه م هم وایساده بود پایین تخت. داشتم از اضطراب قالب تهی می کردم. که قراره جواب چی باشه. قراره چی بشنوم. دکتره یه چیزایی روی مانیتور دید و یه چیزایی گفت و اون یکی نوشت. ولی هیچی به من نگفت. بهش گفتم که دکتر برای چهارشنبه 12 شهوریور برام سونو نوشته ولی من زودتر اومد چون نگران بودم. چون حالت تهوع شدیدی که تا دیروز داشتم امروز دیگه قطع شده.

دکتره خیلی خونسرد گفت نه... قلبش که تشکیل شده جای نگرانی نیست. منتها الان صداش رو برای شما پخش نمی کنیم چون برای خود بچه ضرر داره. سن بارداری رو هم گفت 6 هفته و دو روز هستش.

   + ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()