اشباهی!!!

از اینکه حسین بعضی کلمات رو اشتباهی یا بقول خودش اشباهی میگه و حروفشون رو جابجا و پس و پیش میگه خیلی خوشم میاد. عشق من وقتیه که می خاد بگه: (اشکال نداره) با اینکه می تونه درست هم تلفظ کنه ولی چون من خیلی خوشم میاد ازش میخام همونطور اشتباه بگه (ادال نداله). مخصوصن که می دونم درستش رو هم بلده اصرار میکنم اون طرز تلفظ اشتباه رو بگه که عشق منه.

و یا اینکه به (خانواده) خیلی جدی و سریع و با اعتماد به نفس میگه (خادوانه)... میگه بابا و مامان و حسین و نی نی (خادوانه) هستن.

(کفیث) هم از موارد عشقول منه که زیاد هم استفاده میشه. چون دقه به دقه یه جایی از نظر حسین آقا (کثیف) شده و باید تمیز بشه.

هم چنین (جادوان) وقتی که میخاد شعر (ای ایران) رو بخونه:

(ای) دور از تو اندیشه ی بدان

پاینده مانی و (جادوان)

.

.

.

.

لفطن: لطفاً

تاسکی: تاکسی

نوم: نون

هباپیمان: هواپیما

چرخ و فلنگ: چرخ و فلک

مسکاف: مسواک

لُر: رل

ستر: چتر

کُنون: کدوم

خودوانه: خانواده

 

و چیزای دیگه که الان یادم نیست

/ 0 نظر / 62 بازدید