معجزه

معجزه... فقط به معجزه فکر می کنم. هیچ اسمی جز این به مغز و دلم راه نداره. این وروجک کوچولویی که داره واسه خودش توی دلم شنا می کنه و وول میزنه، این موجودی که باعث شده به جای یه قلب، دو تا قلب توی وجودم تپش داشته باشن، این موجود زنده، این موجود جدید زنده، هیچ چیزی جز معجزه نیست.

تشکیل قلب، تشکیل زندگی، شروع یک انسان با برخورد دو سلول نر و ماده که هر کدوم به تنهایی هیچ چیز نیستن. عجیبه برام. عجیبه و اگر بیست تا، دویست تا، دو هزار بار دیگه هم حامله بشم برام عادی نمیشه. این موجود عجیب، این موجود جدید، این موجود غریبه. کیه؟ کیه که میاد و عاشقم می کنه؟؟!...

امروز 12 هفته و 2 روز هستم. منتظرم که سه شنبه ی این هفته برم برای غربالگری. دوشنبه هم که عید غدیره و تعطیله

/ 2 نظر / 41 بازدید
برای تو

سلام واقعا قدرت خدا توی بارداری و هر لحظه و تشکیل اعضا جنین و بزرگ شدنش هویدا است فرزند اولت همسن دختر من جالب بود برام دختر منم اردیبهشت 91 به دنیا امده

یک مادر

سلام بله واقعا مهجزه اس معجزه ای که مدام داره اطرافمون تکرار میشه. منم وقتی به بچه ام نگاه میکنم با خودم میگم تو کجا بودی که یهو وسط زندگی ما سبز شدی واقعا از چی درست شدی؟...